Portal volneho casu v Uherskem Brode

Stranky jsou prozatim ve vystavbe.
Stav projektu: shromazdovani dat o poskytovatelich a aktivitach.
Vice o projektu zde.